Tanárok /

Dr. Vincze Hanna Orsolya

egyetemi docens


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ


Név: VINCZE HANNA ORSOLYA
Születés helye: Marosvásárhely, Románia
ideje: 1977. 05. 21
Munkahely: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Politika-,
Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar,
Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék
címe: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Politice şi Administrative, str. Traian Moşoiu nr. 71. 400132 Cluj-Napoca
weboldala: www.polito.ubbcluj.ro
http://www.bbte-kommunikacio.ro
E-mail vincze.orsolya@fspac.ro


TANULMÁNYOK

2002-2008: Közép-Európai Egyetem, Budapest, Közép- és Kelet-Európa Összehasolító
Történelme PhD program
megszerzett fokozat: PhD
2000-2003: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészkar, Elmélet és interpretáció PhD
program
2000-2001: Közép-Európai Egyetem, Budapest, Közép-Kelet Európa Történelme
mesterképző program
megszerzett fokozat: MA
1996-2000: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv
és irodalom - angol nyelv és irodalom szak
megszerzett fokozat: egyetemi oklevél
ÖSZTÖNDÍJAK:
2005-2006: FCO OSI Chevening Fellowship, Oriel College, University of Oxford

TOVÁBBI KÉPZÉSEK:
2010 január: mediátorok képzése (Ultra Silvam Alapítvány, Kolozsvár)
2004 október - 2005 február: oktatáskutató képzéssorozat, Soros Educational Center
Foundation - Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda
2004 október - 2005 február: Minőségirányítási rendszerek bevezetése az iskolákba
(Expanzió Human Consulting Kft.)
1998-2000: Láthatatlan Kollégium (BBTE Bölcsészkar)

1997-1998: román-magyar műfordító-képzés, Nyitott Társdalomért Alapítvány, Kolozsvár

NYELVISMERET
Angol - haladó, olasz - középszint, német - kezdő

SZAKMAI TAPASZTALATOK
2004-2008: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Tanszéke magyar tagozatának
vezetője
2003-2005: A European University Institute (Firenze) - Közép-Európai Egyetem
Intercultural Dialogue in History c. konferenciasorozatának szervezőbizottsági tagja
2000-2003 a Láthatatlan Kollégium LKKT c. elméleti folyóiratának alapítója és
szerkesztője

KUTATÁSI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
2005-2006: Future Continuous. Building Confidence in the Hungarian-Romanian
Relations through Multicultural Education and Comparative Research (BBTE
intézményi képviselő)
2005 áprilisától: The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of
Composite States in East-Central Europe nemzetközi kutatási program (Pasts.Inc., CEU, kutató)

SZAKMAI SZERVEZETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi
Szakbizottságának elnöke (2010-től)
A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Tudományos Tanácsának tagja (2009-től) A European Society for the History of Political Thought tagja (2009-től)


PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

ÖNÁLLÓ KÖTET:
Helyzet, jelentés. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2010. (288p, in press)
SZERKESZTETT TEMATIKUS SZÁM:
Cultures of Communication. Thematic Issue of European Review of History-Revue europe´enne d'histoire Vol. 16, No. 1, February 2009, edited by Vincze Hanna Orsolya and Richard McMahon

TANULMÁNYOK:
Piety and Industry. Variations on patriotism in seventeenth-century Hungarian political
thought. In Trencsényi Balázs - Zaszkaliczky Márton, eds., Whose Love of Which
Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early
Modern East Central Europe. Brill: Leiden and Boston, 2010. 333-350.
„A királyi ajándék fordítói és fordításai." Korunk 2010/3, 40-46.
The Stakes of Translation and Vernacularisation in Early Modern Hungary, European
Review Of History-Revue Europeenne D Histoire, 16 (1): 63-78 (2009)

A magyar fordításkultúra kezdetei, Korunk, 2008/5. 90-96.
Tények es toposzok a törtenetírás narrativista elméleteiben. In Gagyi József, szerk.:
Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni,a társas és a közösségi identitás
teremtésében.Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007. 57-66.
The Beginnings of the Hungarian Translation Culture and its Implications on the Public
Sphere. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Ephemerides, 2006/2. 3-14.
A kora újkori magyar fordítások tétje. Korall: társadalomtörténeti folyóirat, 2006/3. 116-
132.
Public Opinion in Absolutist Political Systems. The case of the public sphere. In Lévai
Imre - A. Gergely András, szerk.: Regions and Small States in Europe, Research
Centre of Ethno-regional Studies at the Institute for Political Science of the Hungarian
Academy of Sciences, Budapest, 2004.
Geografie simbolică în discursul jurnalistic contemporan. In Ilie Rad, szerk.: Schimbări
în Europa, schimbări în mass-media, Limes, Cluj-Napoca, 2004, 300-308.
Peregrinus diákok Európa-képe, Könyvesház 2003/1-2.
A szubjektum mint stratéga. LKKT 2002/9. 30-34.
Metamorphosis Transylvaniae. Könyvesház 2001/2.
Competing Narratives on Transylvanian Space in the Interwar Period. Carnival, Journal
of the International History Students' Association, 2001/36, 27 skk.
Önéletírás, tények, toposzok. LKKT, 2001/5.
Szó és te(s)t. Egy lócsiszár virágvasárnapja - három olvasat. LKKT, 2000/1.
Bethlen Miklós és Kemény János emlékirata Hermányi Dienes József olvasatában. Látó
1999/3.
Gazdálkodás, életvilág és identitás összefüggései. A kőszegremetei közösségi
identitásról. Incze Évával. In: Az Avas térség. Kriza János Néprajzi Társaság,
Kolozsvár, 1998. 28-34.


RECENZIÓK, KRITIKÁK:
Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War: An Unknown Translation by
Thomas Hobbes. European Review of History-Revue Europeenne D'Histoire, 15 (5):
554-556.
Tényfékezés. Garaczi László: Mintha élnél. LKKT 2000/2.
Michel Foucault: Hogyan beszélik el a gyilkosságokat? (Foucault: Pierre Riviere) Látó
1999/7, 62-63.
Befűteni a teret. Térey János: Térerő. Korunk 1999/11, 122-124.

FONTOSABB FORDÍTÁSOK:
Kari Palonen: Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténete (The Struggle
with Time. A Conceptual History of Politics as an Activity.) Budapest, L'Harmattan,
2009. 355 o.

 

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.

2021.01.12. 12:29

Hamarosan iratkozni lehet a februári záróvizsgákra

2020.08.04. 15:40