Tanárok /

Dr. Vallasek Magdolna

egyetemi oktató


A BBTE Jogi Karán végzett 2001-ben, a Miskolci Egyetemen megvédett doktori disszertációjában a román nyugdíjrendszer reformjának és jogharmonizációjának kérdésével foglalkozott.

Főbb kutatási területei: munkajog, társadalombiztosítási jog, szerzői jog, médiajog

Szakterületek, szakdolgozati témák

- nyugdíjreform, nyugdíjrendszer fenntarthatósága

- munkaképesség, fogyatékkal élő személyek munkaképessége és foglalkoztatása

- flexicurity és atipikus foglalkoztatási formák

- kollektív munkajog

- szerzői jogok, szolgálati alkotások kérdése

- újságírók munkajogi helyzete

- audiovizuális tartalom, kiskorúak védelmének szabályozása

Elérhetőség: mvallasek@yahoo.com

Válogatott publikációs lista

- „A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében”, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2015

- „Médiajogi kalauz”, MÚRE, Europrint Kiadó 2014

- „A Román Ortodox Egyház papságának munkajogi helyzete, különös tekintettel a kollektív munkajgi jogintézmények helyzetére”, Magyar Jog, 63 évf., 12/2016 szám

- „Turning work relationships flexible, a European strategy in the domain of labour law”. Revista Română de Drept European, Supliment: Probleme actuale ale spațiului politico-juridic al UE, Conferința Internațională SRDE 27.10.2016.

- „Aspecte specifice privind contractul de muncă al personalului artistic din instituțiile de spectacole”, Revista Română de Dreptul Muncii 7/2016

- „Az újságírói szakma gyakorlásának munkajogi aspektusai”, Me.Dok 2016/1 szám

- „A fogyatékkal élő személyek munkaképességének néhány kérdése és munkában való foglalkoztatásuk szabályozása a román jogban” Kolosváry Bálint Emlékkötet, Erdélyi Református Egyházkerület - Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszék, Kolozsvár, 2015

- „A román Alkotmánybíróság döntései a nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási jogosultságokra vonatkozó törvénnyel kapcsolatban”, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 14/2009

- „Szövetkezetek Erdélyben és Európában”, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2007

- „A nyugdíjbiztosítási rendszer reformja Romániában”, Erdélyi Múzeum 2006/1-2

2019.06.06. 03:11

Részletek a júliusi államvizsgával kapcsolatban.

2019.03.03. 06:31

A harmadévesek február 28-án bemutatták milyen témákkal készülnek az államvizsgára. Idén is érdekes és változatos ötletek születtek, amelyek megvalósításához sok sikert kívánunk. :)