Tanárok /

Dr. Péter Árpád

egyetemi adjunktus


Magyar-francia szakot végzett 2004-ben a BBTE Bölcsészettudományi Karán, ugyanott védte meg magiszteri dolgozatát 2005-ben. 2013-ban doktorált a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán - szakirányító: Cseke Péter.
Főbb kutatási területei: virtuális médiumok és kultúrák, online sajtó, kortárs filmvilág, magaskultúra és populáris kultúra viszonyai, posztmodern mítoszok.

 

Szakterületek, szakdolgozati témák
• a posztmodern diskurzusok zajlása
• a digitális világ lehetőségei
• kortárs médiafogyasztási gyakorlatok

 

Elérhetőség: peter.arpad1981@gmail.com

 

Válogatott publikációs lista

- Beszéd-fosszíliák. Az evolúció-diskurzus rétegei. Irodalmi Szemle, 2014. január.
- A mémek és a logika. Korunk, 2009. április.
- Az álságos médiabeszéd. Korunk, 2010. szeptember.
- Egyedül a gép előtt, milliók a gépben. Mindennapi videojátékaink. Korunk, 2012. december.
- Történelem, média, narráció. ME.dok, 2006/1.
- Metadiskurzusok, kanonizációs mozgások a posztmodern médiában, ME.dok, 2007/1.
- A mediálás trópusos természete. Az idő mediálhatatlansága. ME.dok, 2008/1.
- TIFF 2009 (filmkritika-összeállítás a 2009-es Transilvania International Film Festival-ról). ME.dok, 2009/2.
- Performansz és rekanonizáció. Georges Méliès a 2012-es TIFF-en. ME.dok, 2013/2.
- Discursul postmodernist. Tribuna, 2006/szept. 16-30.
- Referencia és mediálás, In Botházi Mária (szerk.): A médiakutatás módszertani követelményei, Medea Könyvtár 2, Kolozsvár, 2007.
- Menekvés a multimédiás kultúra?, In Botházi Mária - Péter Ápád (szerk.): Nyelv és kommunikáció, Medea Könyvtár 6., Kolozsvár, 2009.
- Paradigmaváltás az online újságírásban, In: Botházi Mária - Győrffy Gábor (szerk.): Tükörjáték. Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára, Medea - Művelődés, Kolozsvár, 2010.
- Világszerűen interaktív médiumok. Kísérlet a videojátékok fogalmának körülírására, In: Győrffy Gábor - Péter Ápád (szerk.): Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média. Editura Mega, Kolozsvár, 2014.

 

 

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.

2021.01.12. 12:29

Hamarosan iratkozni lehet a februári záróvizsgákra

2020.08.04. 15:40