Tanárok /

Dr. Keszeg Anna

egyetemi adjunktus


Önéletrajz

 

Személyi adatok

Név: Keszeg Anna

Születési idő: 1981. augusztus 26.

Születési hely: Torda

Telefonszám: 0040-745-184 437

Elektronikus cím: annakeszeg@gmail.com

 

Tanulmányok, végzettség

2009. december - PhD-fokozat, ELTE, Budapest, Irodalomtudományi Doktoriskola, Magyar és európai felvilágosodás program. A megvédett disszertáció címe: Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok. Irányító: Dr. Szilágyi Márton

2005-2008 - doktorandus, ELTE, Budapest, Irodalomtudományi Doktoriskola, Magyar és európai felvilágosodás program.

2006. február - magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom államvizsga, BBTE, Kolozsvár
A megvédett dolgozat címe: „A' nevendékeny gyermek Magyar Apolló". Gyöngyössi János irodalmi nézeteiről; tudományos szakirányító: Dr. Egyed Emese

2005. június - Diplôme d'Etudes Approfondies d'Histoire et Civilisations, EHESS (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales), Párizs (történelem mesterképző)
A megvédett dolgozat címe: Gyöngyössi János et la réussite sociale. Questions identitaires d'un poète hongrois du 18e siècle (Gyöngyössi János és a társadalmi siker. Egy 18. századi magyar költő identitáskérdései); tudományos szakirányító: Christian Jouhaud, tudományos konzulens: Roger Chartier

2005. február - filozófia államvizsga, BBTE, Kolozsvár
A megvédett dolgozat címe: Michel Foucault 1984 után. Identitás és kultusz; tudományos szakirányító: Dr. Ungvári-Zrínyi Imre

2004. június - maîtrise diploma - Université Paris IV-Sorbonne, Párizs (modern irodalom államvizsga)
A megvédett dolgozat címe: La construction du sujet dans la sociologie littéraire bourdieusienne (A bourdieu-i irodalomszociológia szubjektumkonstrukciói); tudományos szakirányító : Antoine Compagnon

2003/2004, 2004/2005 - pensionnaire étranger Ecole normale supérieur, Paris

2000-2005/2006 - BBTE magyar-francia, filozófia szak, Kolozsvár

2000 - Érettségi, Kolozsvár

1996-2000 - Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

Szakmai tapasztalat

2008 októbere óta - óraadó, BBTE, Kolozsvár, Kommunikáció és Közkapcsolatok Szak, Pedagógia Szak

2008 szeptembere óta - a Korunk folyóirat szerkesztője

2008 február-december - a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet kutatója

2006/2007-es tanév, II. félév. Szemináriumvezető - ELTE BTK
A szeminárium címe: Olvasók és olvasás a XVIII. század végének magyar irodalmában; kódja: BBN-MIR - 303.2/d

2005/2006-os tanév, II. félév. Szemináriumvezető - ELTE BTK
A szeminárium címe: Irodalom és kuriózum. A XVIII. századi költészet „furcsaságai" a XX. század irodalmában és irodalomtörténetében; kódja: MR-286/g; MRN-571/g

Tudományos tagság

2005 szeptemberétől - a Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l'Histoire du Littéraire tagja

2004 októberétől - az Erdélyi Múzeum Egyesület tagja

2001 októberétől 2003 szeptemberéig - a kolozsvári Láthatatlan Kollégium tagja

Kutatócsoportokban való részvétel

2007 októberétől a Batsányi János kritikai kiadás munkálatainak résztvevője: levelezés, francia levelek sajtó alá rendezése (a projekt felelőse Balogh Piroska, ELTE, Budapest)
2005 októberétől 2006 februárjáig a Kazinczy Ferenc kritikai kiadás munkálatainak résztvevője: tanulmányok és kritikák (a projekt felelőse: Devescovi Balázs, ELTE, Budapest)
2005. február-július - Dr. Egyed Péter KPI által támogatott „Történelem és érték" témáját feldolgozó kutatócsoportjának tagja
2004. szeptember-március - Dr. Gábor Csilla KPI támogatott „A 17. századi történetmondás rétegei" témáját feldolgozó kutatócsoportjának tagja

Ösztöndíjak

2008. október - 2009. április - MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Program ösztöndíja a doktori dolgozat megírására

2005 szeptemberétől 2008 szeptemberéig - A3-as típusú magyar állami doktori ösztöndíj, ELTE, Budapest

2003 szeptemberétől 2005 júniusáig - École normale supérieure, Párizs, ENSAF-ösztöndíj

2003. 03. 01 - 2003. 03. 31 -Comenius Tudományegyetem, Pozsony, CEEPUS-ösztöndíj, Tudományos konzulens: Miroslav Marcelli

2002. 12. 01-2002. 12. 31 - PPTE, Piliscsaba, Agora-ösztöndíj, tudományos konzulens: Dr. Hargittay Emil

2002. 11. 01-2002. 12. 01 - ELTE, Budapest, CEEPUS-ösztöndíj, tudományos konzulens: Dr. Bíró Ferenc, Dr. Mezei Márta

2002. 02. 17-2002. 05. 15. -JATE, Szeged, CEEPUS-ösztöndíj, tudományos konzulens: Szilasi László

Konferenciák

1. Szöveg-, olvasás-, vitatörténetek. Budapest, Nemzetközi Felvilágosodás-szimpozion. 2010. június 4-5. Előadásom címe: A népszerű irodalmi formák 18. század végi kritikájához

2. Új média - terek. Konferencia a Sapientia EMTE szervezésében. Marosvásárhely, 2010. Március 5-6. Előadásom címe: A kritikai kiadás mint szakmai kommunikációs tér

3. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Konferencia az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében. Kolozsvár, 2009. november 22. Előadásom címe: A leoninus-vita mint médiatörténeti esemény

4. A kommunikáció története. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület éves konferenciája, Miskolc, 2009. augusztus 28-29. Előadásom címe: A népszerű irodalmi formák 18. század végi kritikájához. A leoninus-vita

5. Korok, irányzatok, életművek. Budapest, Nemzetközi Felvilágosodás-szimpozion. 2009. június 5. Előadásom címe: A magyar nyelvű alkalmi költészet 18. század végi 19. század eleji mikrokontextusai. Kutatási irányok és hipotézisek

6. Edmund Burke esztétikája és a francia felvilágosodás. Konferencia a PPKE Esztétika Tanszéke és az ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Tanszékének "A magyar és európai felvilágosodás" Doktoriskolája szervezésében, Piliscsaba, 2008. november 7-8. Előadásom címe: Az ízlés fogalmának XVIII. század végi, XIX. század eleji erdélyi meghatározásaihoz

7. Orientation in the Occurrence. Konferencia a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében, Kolozsvár, 2008. október 17-18. Előadásom címe: Miért kellett volna elégetni P. Bourdieu irodalomszociológiájának főművét?

8. Mozgásban. Konferencia a Debreceni Egyetem szervezésében, Debrecen, 2008. augusztus 28-29. Előadásom címe: Gyöngyössi János verseinek lokális kontextusai.

9. A művészetpártolás múltjából. Konferencia az EME szervezésében, Kolozsvár, 2008. június 9. Előadásom címe: Gyöngyössi János és a Kendeffiek. A művészetpártolás genealogikus szerkezete

10. Az irodalom ideológiái. Konferencia a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszék szervezésében, Kolozsvár, 2008. május 10. Előadásom címe: Ideológia, alkalmiság. A XVIII. század végi alkalmi költészet

11. Az eltűnt katona. Konferencia a KJNT szervezésében, Kolozsvár, 2007. december 14-15. Előadásom címe: "Katonának tött az átok..." vagy a császár? Versek és attitűdök a 18. század végi, 19. század eleji katonasorssal kapcsolatban

12. ELTE BTK - 18-19. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék - PhD-konferencia, Budapest, 2007. december 3. Előadásom címe: A vers mint újsághír. Gyöngyössi János jelenléte a korszak hírlapirodalmában

13. Vetésforgó, 2007 novembere - Előadásom címe: Gyöngyössi János. Karrier és családtörténet

14. Figures mythiques en Europe centrale. Konferencia az INALCO szervezésében, Párizs, 2006. november 09-10. Előadásom címe: Le mythe du garabonciás et le statut du poète dans la littérature hongroise à la fin du 18e siècle

15. Felvilágosodás, Erdély. Konferencia a BBTE Magyar Irodalom Tanszéke és az MTA szervezésében Kolozsvár, 2006. október 12-15. Előadásom címe: Kiket ismerhetett Gyöngyössi János? Egy szerzői kapcsolatháló elemzése

16. Szubkultúrák. Konferencia a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében, 2006. május 20, Kolozsvár. Előadásom címe: Irodalmárok és történészek a pályáról, avagy milyen kultúrára büszke az értelmiségi?

17. Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet? Nemzetközi kollokvium a BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke szervezésében, Kolozsvár, 2006. január 20. Előadásom címe: Az irodalmi jelenség és az önéletírás a kortárs franciaországi történeti kutatásokban. Szervező.

18. A szavak. Jean-Paul Sartre emlékkonferencia az ELTE Bölcsészkarának Filozófia Tanszéke és a Magyar Fenomenológiai Egyesület szervezésében, 2005. december 20-21. Előadásom címe: Francia kultikus gyakorlatok két évforduló kapcsán. A Foucault-és a Sartre-évforduló

19. „s végre mivé leszel?" Csokonai-emlékkonferencia a KGRE szervezésében, 2005. december 8-9. Előadásom címe: Helyhez kötni a verset. Csokonai alkalmi verseinek egy csoportjáról

20. Conférence des modernistes normaliens à Foljuif, az Ecole normale supérieure történelem tanszékének szervezésében, 2004. június 12. Előadásom címe: Les recherches historiques hongroises et l'historiographie française contemporaine

Nyelvismeret

Magyar - anyanyelvi szint
Francia - felsőfokú (francia egyetemi diploma és másoddiploma)
Román - felsőfokú (román egyetemi diploma)
Angol - középfokú
Latin - alapfokúPublikációk

Önálló kötet

1. Párizs-rekonstrukciók, KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2006.

Szerkesztett kötet és tematikus lapszám

1. A kommunikáció történetei, Korunk 2010/3.
2. Új felvilágosodás, Korunk 2009/10.
3. Színházi tér, Korunk 2009/1. Rigán Lóránddal közösen.
4. A divat médiumai, Korunk 2008/10.
5. T. Szabó Levente, A tér képei: tér, irodalom, társadalom, KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2008.
6. Virginás Andrea, Az erdélyi prérin. Médiatájkép, KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2008.
7. Keszeg Anna - Vaderna Gábor (szerk.), Prima manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, Ráció Kiadó, Budapest, 2008.
Erről ld. Labádi Gergely: Prima manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, Irodalomtörténet 2009/2, 257-262.
Tóth Orsolya: Tóth Orsolya: Keszeg Anna - Vaderna Gábor (szerk.): Prima manus: tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, BUKSz 2009/2, 176-177.
8. Jakab Albert Zsolt - Keszeg Anna - Keszeg Vilmos (szerk.), Emberek, életpályák, élettörténetek, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KJNT, Kolozsvár, 2007.

 

Tanulmányok

Önálló tanulmányok

1. Le mythe de l'intellectuel démoniaque au 18e siècle hongrois, In : Kányádi Amdrás (szerk.): Figures mythiques en Europe centrale. Aspecst d'un panthéon variable, Institut d'Etudes Slaves, Paris, 2010. 99¬-109.
2. A szabó Kazinczy. Módi és viselet összefüggései Kazinczy Ferencnél, In: Czifra Mariann (szerk.): Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy Ferenc birtokán, Gondolat, Bp., 2009. 9-42.
3. „Betsesbb értz az arany rozsda-fészek vasnál." A rendiség retorikája Gyöngyössi János Korda György felett mondott halottbúcsúztatójában, Sic itur ad astra 2009/59. 99-117.
4. A kockázat kultúrái, Korunk 2009/6. 58-63.
5. Alkalmi verselők - egykori szóvivők? Me.Dok 2009/1. 13-21.
6. Katonák és katonabúcsúztatók hovatartozása. 1789, In: Ilyés Sándor (szerk.), Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16., KJNT, Kolozsvár, 2008.35-55.
7. Gallianoritól Doina Berchináig, Korunk 2008/12. 31-36.
8. Reprezentáció, elbeszélés, történetírás. Louis Marin életművének aspektusairól, In: Egyed Péter (szerk.): Érték és történelem, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2008, 45-80.
9. Foglalkozása szerint fogyasztó. A divatblog kapcsán, Me.Dok, 2008/2. 27-32.
10. A vers mint újsághír. Gyöngyössi János jelenléte a korabeli hírlapirodalomban, In: Keszeg Anna - Vaderna Gábor (szerk.): Prima manus..., 35-61.
11. Műfajemigráció? Blogtörténet és naplóirodalom, Korunk 2008/2. 5-10.
12. Kiket ismerhetett Gyöngyössi János? Egy XVIII. századi szerzői kapcsolatháló elemzése, In: Egyed Emese, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Kovács Eszter (szerk.), Felvilágosodás, Erdély. Erdélyi Múzeum 2007/3-4. 219-233.
13. Gyöngyössi János. Önéletrajz, karrier, családtörténet, In: Jakab Albert Zsolt - Keszeg Anna - Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, életpályák, élettörténetek, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KJNT, Kolozsvár, 2007, 81-109.
14. Ecritures, activités d'un poète-pasteur hongrois de la fin du XVIIIe siècle, Philologica Jassyensia 2007/1. 213-228.
15. A Horea-féle parasztlázadás irodalomtörténetéhez, In: Devescovi Balázs - Szilágyi Márton - Vaderna Gábor (szerk.): Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, Ráció, Bp., 2007. 217-226.
16. Mit látott Kazinczy Tordán? In: Keszeg Vilmos - Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága, Kriterion, Kolozsvár, 2006. 285-308.
17. Az elitek szubkultúrája, Korunk 2006/9. 15-20.
18. A Gyöngyössi Jánosról szóló biografikus szövegekről, ItK 2006/6. 591-614.
19. Helyhez kötni a verset. Csokonai alkalmi verseinek egy csoportjáról, In: Hermann Zoltán (szerk.), „s végre mivé leszel?" Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából, Ráció Kiadó, Bp., 2007. 125-141.
20. Mit látott Kazinczy Tordán? Az 1816-os Kazinczy-Gyöngyössi találkozásról, Művelődés 2005/november-december. 19-23.
21. Elkönyvelni és beharangozni a sikert. Irodalmi siker, irodalomtudomány és újságírás, Korunk 2005/7. 50-56.
22. Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur kései hermeneutikája, Erdélyi Múzeum 2004/3-4. 90-98.
23. „Az ön archeológiája nem tudomány", Erdélyi Múzeum 2003/1-2. 160-187.
24. Még egyszer az 1859-es Kazinczy-ünnepségekről, Lk.k.t 2003/13. 35-41.
25. A vidám dolgok vidám dolgai, Lk.k.t 2002/11. 50-56.

Társszerzős tanulmány

1. Vilmos Keszeg - Anna Keszeg, Le discours sur les crises de l'alimentation, Bulletin des Travaux scientifiques de l'Université de Pardubice, Faculté des sciences humaines, Supplément 6, Pardubice, 2002. 16ème Atelier Eurethno, 45-56.

Recenziók

1. Milyen a derék pécsi polgár? Korunk 2010/5. 121-124.
2. Legebb pénzes könyv. Korunk 2010/3. 113-116.
3. Elegáns sün, bölcs galamb, avagy merjünk a látszat mögé nézni. Korunk 2010/1. 110-113.
4. Petelei István, az antimodern. Korunk 2009/11.
5. Egy nagyszerű Petőfi-monográfia. Kerényi Ferenc Petőfi Sándor élete és költészete című kötetéről, Kalligram 2009/9. 101-103.
6. Egy tizennyolcadik század végi latin sikerkönyv magyarul. Kétszáznégy évvel megkésve..., Korunk 2009/9.
7. Az írók társadalmi helyzete a mai Franciaországban, Sic itur ad astra 2009/59. 297-301.
8. Nem irodalom, hanem? Társas esztétikák, Korunk 2009/7. 97-100.
9. Minden, ami hibrid. Társas esztétikák, Korunk 2009/3. 107-110.
10. A király ritkán mulat. Társas esztétikák, Korunk 2009/1. 115-118.
11. A klasszikus magyar irodalomtörténet közeli és távoli kontextusai, Korunk 2008/9. 116-121.
12. Foganatja van. Tanulmányok a kora újkori szöveghagyomány egyes aspektusairól, Erdélyi Múzeum 2008/3-4. 106-107.
13. Takáts József, Módszertani berek. Írások az irodalomtörténet-írásról, Irodalomtörténet, 2007/1. 121-124.
14. Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól, Korunk 2007/2. 149-152.
15. Folklór, irodalom: szövegek és tudomány, Irodalomtörténet 2006/2. 254-257.
16. Ceangăii cu ochii unui basc, Moldvai Magyarság 2006. december. 18-19.
17. A csángók egy baszk szemével, Székelyföld 2006/11. 137-142.
18. Christian Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d'un paradoxe, Gallimard, Paris, 2001, Helikon 2005/1-2. 197-199.
19. Egy 17. századi prédikációszerző és tudása, Korunk 2005/2. 120-122.
20. Emberek, szövegek, hiedelmek. Menschen, Texte, Volksglauben. Studien, Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography 2003/3-4. 487-489.
21. Egy 2001-es napló és használata, Székelyföld 2003/11. 137-145.
22. Hiedelemlény a néprajzos szemhatárán túl, Korunk 2003/3. 121-124.
23. Az emberek, a szövegek, a hiedelmek mint határok, Székelyföld 2003/2. 149-152.
24. Miért felelős az antropológus? Korunk 2002/11. 120-124.

Fordítás

1. Nina Yargekov: Drang nach Westen. Sorozat. Korunk 2009/9; 2009/12. 76-79.
2. Dana Vais: Plázavilág. Korunk 2009/12. 22-30.
3. Antoine Lilti: Hogyan írják a felvilágosodás eszmetörténetét? Korunk 2009/10. 7-12.
4. Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus. 1790-1848, Eszmetörténeti könyvtár 10., Argumentum, Budapest, 2008. A szerzővel közös társfordítás francia nyelvből.
5. Christian Jouhaud: Rendelkezni, tudósítani, előre látni, Me.dok, 2009/1. 5-13.
6. Gilles Lipovetsky: Esztétikai aktivizmus és női sajtó, Korunk 2008/12. 8-16.
7. Alexandru Polgár: A kommunista maradék. Korunk 2008/10. 82-90.
8. Michel de Certeau: Léptek a városban, Lakner Antal (szerk.), Tér és építészet. Egyetemi olvasókönyv, BME, Budapest, 2007.
9. Christian Jouhaud: Az önéletírás mint közvetlen történelem. Marie Dubois, XIV. Lajos lakájának önéletírása, In: Jakab Albert Zsolt - Keszeg Anna - Keszeg Vilmos (szerk.), Emberek, életpályák, élettörténetek, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, KJNT, Kolozsvár, 2007. 53-81.
10. Tzvetan Todorov: Az együttélés. Általános antropológiai kísérlet, Korunk 2005/1. 4-11.

Szemle, vegyes műfajok

1. A Michael Jackson iránti rajongásom okairól, Láró 2010/3.
2. Az X generációtól Pierre Bourdieu-ig, Korunk 2009/12. 65-67.
3. Mennyire új felvilágosodás? Lapszámfelvezető. Korunk 2009/10. 3-7.
4. Militantizmus és filológia, Korunk 2009/4.
5. Tizenhat nyomtatott oldalban három hét fesztiválról, Korunk 2009/1.
6. Collection loisir parfait. Őszi divatlapmustra, Korunk 2008/12. 126-127.

Beszélgetés

1. Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok, Beszélgetés Roger Chartier francia történésszel, Korall, 2005/23. 5-21.
2. A trend előtti trend. Beszélgetés Oláh Gyárfás divattervezővel, Korunk 2008/12. 36-40.

Munkafüzet

1. Irodalom és a city, Munkafüzet. A Látó 2008/5-ös számának melléklete

Hivatkozások

1. Labádi Gergely, Felvilágosodáskutatás, Korunk 2009/10. 20-27. 25.
2. Szilágyi Márton, Vallás, felvilágosodás, irodalom, Korunk 2009/10. 12-20.19.
3. Kovács Ákos András - Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? Korall 2009/4. 147-174. 170.
4. Szilágyi Márton, Irodalom és folklór összefonódása egy Csokonai-anekdota körül, Ethnográfia 2008/1. 23-38. 35.
5. Csörsz Rumen István, Történelmi hősök helyzetdalai a 18-19. századi magyar közköltészetben, In: Szemerkényi Ágnes (szerk.) Folklór és történelem, Bp., Akadémiai, 2007 (Folklór a magyar művelődéstörténetben, 3), 123-138.

2020.01.06. 02:39

Január 15-28. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

2019.09.26. 09:20

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar hivatalos tanévnyitójára október 1-én kerül sor, 10 órától, az V/2-es amfiteátrumban,

Idén dr. Balogh Márton, a BBTE Közigazgatás oktatója tart előadást Szociális vállalkozások Romániában címmel.

FB eseményünk: http://bit.ly/évnyitó2019

2019.09.26. 09:19

Olvasd el és tudj meg többet az évkezdésről és a határidőkről.