Tanárok /

Dr. Botházi Mária

egyetemi adjunktus


2001-ben végzett a BBTE Újságírás szakán. 15 évet dolgozott napi- és hetilapos, valamint online szerkesztőként és publicistaként a Krónika kultúra rovatánál, a Transindexnél, a Kronika.ro-nál és az Erdélyi Naplónál. Jelenleg a Főtér.ro publicistája. 2013-ban megvédett doktori értekezésében az 1989 utáni átmeneti időszak erdélyi sajtójával, bővebben a Korunk folyóirattal foglalkozott.

Főbb kutatási területei: a Korunk folyóirat története, a rendszerváltás utáni sajtókörnyezet, az online médiatér jellemvonásai, a civil és közösségi média.

Szakdolgozati témák

nyomtatott lapok, magazinok műfajai, szerkesztési sajátosságai

publicisztika, publicisták egykor és most

online média (szerkesztés, jellemzők, témák, témakezelés)

közösségi média (civilek és profik, blogok, vlogok, fogyasztás, felhasználók)

Elérhetőség: bothazi@fspac.ro

Válogatott publikációs lista

Könyvek:

Boldogság juszt is a tiéd (publicisztikák, karcolatok) – Koinónia, Kolozsvár, 2016

Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve (tanulmány) – Komp-Press – EME, Kolozsvár, 2015

Vitályos Ildikó (életinterjú) – Polis, Kolozsvár, 2006

Tanulmányok:

Discourses of Korunk in Public Sphere Issues Between 1990 and 2000 Studia UBB Ephemerides, Cluj, LXI, 1/ 2016

Korunk 1926-2016: The Emblematic Intellectual Workshop of Transylvania – Journal of Media Research, Cluj, Vol. 9 Issue 2 (25) / 2016

A Korunk ifjúsága, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/4

A Korunk első szerkesztője: hogyan dolgozott Dienes László?, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/3

Egy meghatározó szellemi műhely Erdélyben – kilencvenéves a Korunk, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Román Akadémia Kiadója, Bukarest, 2016/2

Korunk-folyamok, Koruk-történetek, Korunk-értelmezések , In: Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média (szerk. Győrffy Gábor şi Péter Árpád), Mega, Kolozsvár, 2014

A romániai magyar sajtó/média képe és szerepe az erdélyi közéletben a Korunk 1990 és 2000 közötti lapszámai szerint, Me.dok, Kolozsvár, 2012/3

Tudományos világképünk a nyolcvanas években, In: A tudomány határai (red. Cseke Péter), Komp-Press, Cluj, 2011

A tranzit időszak arcai. Sajtóhelyzet a rendszerváltás hajnalán, Me.dok, Kolozsvár, 2011/3

Mire kötelez a név? A Korunk harmadik folyamának útkereső éve, In: Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára Művelődés, Kolozsvár, 2010

A civil média és lehetőségei. Fórumok, blogok, wikikKorunk, 2008/3

Az internet mint nyilvános tér. Miért utópia a globális virtuális kávéház? In: Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések, Medea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2007

Participatív újságírás – az újságírás kiterjesztése vagy hanyatlása? – Me.Dok, Kolozsvár, 2006/4

Szerkesztett szakkönyvek:

Erdélyi médiaterek – Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016

Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára (szerkesztette Botházi Mária és Győrffy Gábor) – Medea – Művelődés, Kolozsvár, 2010

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.