Tanárok /

Dr. Botházi Mária

egyetemi adjunktus


2001-ben végzett a BBTE Újságírás szakán. 15 évet dolgozott napi- és hetilapos, valamint online szerkesztőként és publicistaként a Krónika kultúra rovatánál, a Transindexnél, a Kronika.ro-nál és az Erdélyi Naplónál. Jelenleg a Főtér.ro publicistája. 2013-ban megvédett doktori értekezésében az 1989 utáni átmeneti időszak erdélyi sajtójával, bővebben a Korunk folyóirattal foglalkozott.

Főbb kutatási területei: a Korunk folyóirat története, a rendszerváltás utáni sajtókörnyezet, az online médiatér jellemvonásai, a civil és közösségi média.

Szakdolgozati témák

nyomtatott lapok, magazinok műfajai, szerkesztési sajátosságai

publicisztika, publicisták egykor és most

online média (szerkesztés, jellemzők, témák, témakezelés)

közösségi média (civilek és profik, blogok, vlogok, fogyasztás, felhasználók)

Elérhetőség: bothazi@fspac.ro

Válogatott publikációs lista

Könyvek:

Boldogság juszt is a tiéd (publicisztikák, karcolatok) – Koinónia, Kolozsvár, 2016

Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve (tanulmány) – Komp-Press – EME, Kolozsvár, 2015

Vitályos Ildikó (életinterjú) – Polis, Kolozsvár, 2006

Tanulmányok:

Discourses of Korunk in Public Sphere Issues Between 1990 and 2000 Studia UBB Ephemerides, Cluj, LXI, 1/ 2016

Korunk 1926-2016: The Emblematic Intellectual Workshop of Transylvania – Journal of Media Research, Cluj, Vol. 9 Issue 2 (25) / 2016

A Korunk ifjúsága, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/4

A Korunk első szerkesztője: hogyan dolgozott Dienes László?, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/3

Egy meghatározó szellemi műhely Erdélyben – kilencvenéves a Korunk, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Román Akadémia Kiadója, Bukarest, 2016/2

Korunk-folyamok, Koruk-történetek, Korunk-értelmezések , In: Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média (szerk. Győrffy Gábor şi Péter Árpád), Mega, Kolozsvár, 2014

A romániai magyar sajtó/média képe és szerepe az erdélyi közéletben a Korunk 1990 és 2000 közötti lapszámai szerint, Me.dok, Kolozsvár, 2012/3

Tudományos világképünk a nyolcvanas években, In: A tudomány határai (red. Cseke Péter), Komp-Press, Cluj, 2011

A tranzit időszak arcai. Sajtóhelyzet a rendszerváltás hajnalán, Me.dok, Kolozsvár, 2011/3

Mire kötelez a név? A Korunk harmadik folyamának útkereső éve, In: Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára Művelődés, Kolozsvár, 2010

A civil média és lehetőségei. Fórumok, blogok, wikikKorunk, 2008/3

Az internet mint nyilvános tér. Miért utópia a globális virtuális kávéház? In: Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések, Medea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2007

Participatív újságírás – az újságírás kiterjesztése vagy hanyatlása? – Me.Dok, Kolozsvár, 2006/4

Szerkesztett szakkönyvek:

Erdélyi médiaterek – Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016

Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára (szerkesztette Botházi Mária és Győrffy Gábor) – Medea – Művelődés, Kolozsvár, 2010

 

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.

2021.01.12. 12:29

Hamarosan iratkozni lehet a februári záróvizsgákra

2020.08.04. 15:40