Mesteri képzés / Tantárgyak /

Webdesign

DISCIPLINE DESCRIPTION
1. Information about the program
1.1 Higher education institution BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
1.2 Faculty FACULTY OF POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND COMMUNICATION SCIENCES
1.3 Department JOURNALISM DEPARTMENT
1.4 Field of study COMMUNICATION SCIENCES
1.5 Level of study MASTER
1.6 Study program / Qualification MEDIA COMMUNICATION

2. Information about the discipline
2.1 Discipline title WEB DESIGN UME3281
2.2 Course lecturer RADU MEZA
2.3 Seminar assistant RADU MEZA
2.4 Year of study 1 2.5 Semester 2 2.6. Evaluation type C 2.7 Discipline type OP

3. Total estimated time (hours of didactic activities per semester)
3.1 Number of hours per week 3 of which: 3.2 course 2 3.3 seminar/laboratory 1
3.4 Total hours in the study plan 42 of which: 3.5 course 28 3.6 seminar/laboratory 14
Time distribution: hrs
Studying the manual, course reader, bibliography and notes: 7
Supplementary documentation in the library, on electronic platforms and in the field: 7
Preparing seminars/laboratories, homework, syntheses, portfolios and essays: 14
Tutorials 14
Examinations 2
Other activities: ..................
3.7 Total hours of individual study 42
3.8 Total hours per semester 84
3.9 Number of credits 6

4. Prerequisites (where applicable)
4.1 based on the curriculum •
4.2 based on competences •

5. Conditions (where applicable)
5.1 for the course • Room with a video projector/ digital display and Internet connection
5.2 for the seminar/laboratory • Room with a video projector/digital display and Internet connection


6. Accumulated specific competencies
Professional competencies • Understanding the World Wide Web and network communication
• Understanding system design principles
• Understanding interface/interaction design principles
• Identifying opportunities, potential uses and anticipating users' needs
• Implementing functionalities in Web systems based on identified users' needs and use case scenarios
Transversal competencies • Communicating in the context of the dynamic Web
• Team work
• Work-flow management

7. Discipline objectives (from the accumulated competencies grid)
7.1 General objective • The understanding of the Web design principles in the context of the wide-spread use of Content Management Systems
7.2 Specific objectives

 

 

• Understanding the Hypertext Markup Language HTML
• Understanding Cascading Style Sheets (CSS)
• Understanding Content Management Systems (CMS)
• Using CMS to implement functionalities based on user needs and use-case scenarios
• Customizing CMS templates using HTML and CSS


8. Contents
8.1 Course Teaching methods Observations
1. The World Wide Web. Static and dynamic Web pages Explanation,
Demonstration
2. HTML Basics Explanation,
Demonstration
3. CSS Basics Explanation,
Demonstration
4. Content Management Systems Explanation,
Demonstration,
5. System design principles Explanation,
Demonstration
6. Functionalities and user needs. Modules and plugins Explanation,
Demonstration
7. Interface and interaction design. Template customisation Explanation,
Demonstration,
8. Use-case scenarios Explanation,
Demonstration
9. Functional system specifications Explanation,
Demonstration
10. Implementation Explanation,
Demonstration
11. User management Explanation,
Demonstration
12. Testing Demonstration
13. Maintanance Demonstration
14. Colloquium Presentation of Web projects
Bibliography:
Anderson, P. 2007. What is web 2.0. Ideas, technologies and implications for education, 60
Barabasi, A.-L. 2000. Linked: The New Science of Networks, New York, The Penguin Group.
Berners-Lee, T. 1989. Information management: A proposal.
Berners-Lee, T. 1996. WWW: past, present, and future. Computer, 29, 69-77.
Chadwick, A. 2008. "Web 2.0: New challenges for the study of e-democracy in era of informational exuberance." ISJLP no. 5:9
Thelwall, M. 2009. Social Network Sites: Users and Uses. în: ZELKOWITZ, M. V. (editor) Advances in Computers: Social Networking and the Web, Vol 76. Ediţia ed. San Diego: Elsevier Academic Press Inc.
O'Reilly, T. 2007. "What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software." Communications and Strategies no. 65:17.
Vaughan-Nichols, S. J. 2010. "Will HTML 5 Restandardize the Web?" Computer no. 43 (4):13-15.
Yee, Raymond. 2008. Pro Web 2.0 Mashups. Remixing Data and Web Services. New York: Apress.
Online resources:
http://www.w3schools.com/
http://drupal.org
http://joomla.org
http://wordpress.org

8.2 Seminar / laboratory Teaching methods Observations
1. HTML editing Application
2. CSS editing Application
3. Content Management Systems: Wordpress Application
4. Content Management Systems: Wikis Application
5. Content Management Systems: Joomla Application
6. Content Management Systems: Drupal Application
7. Content Management Systems: Superdesk/Newscoop Application

 

 

9. The corroboration of discipline contents with the expectations of epistemic community representatives, professional associations and representative employers in the study program's corresponding field
• Web Design skills are increasingly required on the job market, but due to the skill mix required to teach and learn Web Design, computer science/engineering study programs tend to focus on programming for the Web and communication/arts study programs tend to focus on visual design. By using content management systems for the development of web projects, this course encourages students to explore and understand contemporary Web Design.


10. Evaluation
Type of activity 10.1 Evaluation criteria 10.2 Evaluation methods 10.3 Weight in final mark
10.4 Course The ability to plan a Web project using sound design principles Group project:
A Web site and an accompanying
Functional System Specifications Document 50%
10.5 Seminar/laboratory The implementation of specific functionality in CMS using appropriate modules and plugins
25%
The customization CMS templates by editing in HTML and CSS 25%
10.6 Minimum performance standard
• The student shows a reasonable understanding design principles and is able to formulate a minimal functional system specifications document
• The student is able to use appropriate modules, plugins and template customizations in order to implement desired functionality and achieve desired aspect

 


Date Course lecturer signature Seminar assistant signature
10.03.2015. Lect. Dr. Radu Meza Lect. Dr. Radu Meza

Date of approval in the Department Head of department's signature
11.03.2015.

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.