Mesteri képzés / Tantárgyak /

Számítógépes animáció

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR
1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI
1.4 Szakterület KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY
1.5 Képzési szint MESTERI
1.6 Szak / Képesítés

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Számítógépes újságírás
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Kassay Réka
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Kassay Réka
2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév II. 2.6. Értékelés módja 2.7 Tantárgy típusa Kötelező

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák 2
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi • nincs
4.2 Kompetenciabeli • alapvető grafikai ismerek

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei •
5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei • Számítógépterem használata szükséges


6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C3.5. Célközönség/hallgatóság szükségleteit, érdekeit, szokásait érdeklődését és elvárásait tükröző adatbázis létrehozása.
C4.5. Egyéni részprojekt kidolgozása egy szerkesztőség és/vagy kutatói csoport tevékenységével összehangolva, egy projekt keretén belül
C6.4.Rovatszerkezet, műsorrács felmérése az információs csomag szerkezetébe való integrálásra vonatkozó alapvető fogalmak alapján.
Transzverzális kompetenciák CT2. A hatékony munka elveinek alkalmazása a multidiszciplináris csoportban, egyes hierarchikus feladatok teljesítése mellett.

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése • Általános animációs ismeretek elsajátítása, a célnak megfelelő animációs technika kiválasztása és alkalmazása
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései

 

 

• Különböző animációs technikák megismerése pontorientált és vektorgrafikus programokban

8. A tantárgy tartalma

1. Ismerkedés, a tantárgy bemutatása, a számítógépes grafikai ismeretek felmérése Bemutató, szemléltetés
2. Grafikai alapismeretek, Adobe Photoshop Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
3. Az animáció alapjai, animációs technikák. Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
4. GIF-animáció készítése Adobe Photoshopban. Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
5. A vektorgrafika alapjai
Grafikai tervezés Adobe Flash-ben Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
6. Vektorgrafikus animáció
Flash-animáció készítése Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
7. Interaktivitás az animációban
Animált flash-banner készítése Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
8. Animáció alkalmazása különböző médiakörnyezetben.
Stop motion animáció Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
9. Animáció alkalmazása különböző médiakörnyezetben.
Whiteboard-animáció Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
10. Animáció alkalmazása különböző médiakörnyezetben.
Karakter-animáció Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
11. Animáció alkalmazása különböző médiakörnyezetben.
Infographic video Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
12. Animáció alkalmazása különböző médiakörnyezetben.
Kinetic typography Bemutató, szemléltetés, egyéni feladat
13. A projketek lezárása, felmérés Egyéni feladat
14. A féléves munka kiértékelése Beszélgetés
Ajánlott könyvészet:

Animation now!
A szín
A szín a vizuális jelképrendszerben
1000 sorozat könyvei (1000 kereskedelmi grafika, 1000 termékdesign, 1000 újabb grafikai ötlet)
Scolar design kézikönyvek
Photoshop-tanulás, egyszerűen s gyorsan
Flash-tanfolyam: bevezető, amit nem úszhatsz meg
Flash-tanfolyam: Hogyan rajzolhatsz kukacos almát?
Flash-tanfolyam: egy trükk, hogy a fától látsszon a Nap
Flash-tanfolyam: animáld a napocskát!
Flash-tanfolyam: hogyan esik le a kukac almája?


9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
• A tantárgy követelményeinek teljesítése képessé teszi a hallgatókat rövid számítógépes animációk önálló elkészítésére, ezáltal növelve az esélyeiket a vizuális média területein való elhelyezkedésben.

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás

10.5 Szeminárium / Labor Egyéni feladatok elkészítése 90
Hivatalból 10
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Jelenlét az egyetem szabályzatának megfelelően

Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse
2015.03.11.

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató
2015.03.10.

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.