Mesteri képzés / Tantárgyak /

Másságkonstrukciók a kortárs kultúrában

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
Kar Politika-, Média- és Közigazgatás Tudományok
Egyetemi év 2011-2012
Félév I


Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Tantárgy neve: Másság konstrukciók a kulturális kommunikációban
Kódszám:
Kreditszám: 7
Helyszín: 302
Órarend: A- hét, csütörtök, 18-21

Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója

Név, tudományos fokozat: Dr. Vallasek Júlia, adjunktus
Elérhetőség (e-mail cím, esetleg telefonszám): jvallasek@gmail.com
Fogadó óra: megegyezés szerint


A tantárgy leírása

A tantárgy a másként/ alteritásként definiálható (szexuális, vallási, etnikai, társadalmi, történelmi stb.) különbségek szövegekben való megkonstruálásának, illetve recepciójának kérdésével foglalkozik.

Kötelező könyvészet
A könyvészet két részre oszlik, az elméleti, megalapozó tanulmányokat kortárs irodalmi szövegek egészítik ki.

1. Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus elterjedéséről. L'Harmattan - Atelier. Budapest, 2006. (BCU, románul)

2. Allport, Gordon W.: Az előítélet. Gondolat Kiadó. Bp. 1977. (Bölcsészkar, Szociológia)

3. Bókay Antal - Vilcsek Béla -Szamosi Gertrud -Sári László (szerk.) A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Osiris Könyvkiadó. Bp. 2002. (Bölcsészkar)

Ebből az alábbi tanulmányok:
Michel Foucault: A szubjektum és a hatalom. (396-410).
Luce Irigaray: A diszkurzus hatalma, a nőiség alárendeltsége. (483 - 491)
Homi. K. Bhabha: A Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonialimus diszkurzusa.(630 -644)
Franz Fanon: Feketének lenni. (614 -630)

4. Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Jószöveg Műhely Kiadó. Budapest 1998.

Ebből az alábbi tanulmányok:

Reinhart Koselleck: Ellenségfogalmak 12-24
Carl Schmitt: A háború és az ellenség fogalmak 24-39
George Schwab: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa 39-56
Murray Edelman: Politikai ellenségek konstruálása 88-124
Paul Ricoeur: Erőszak és nyelv. 124- 136.

5. Heller Ágnes: Az idegen. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Bp., 1997. (BCU)

6. Heller Ágnes: A "zsidókérdés" megoldhatatlansága. Mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 2004.

7. Komoróczy Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe. Osiris Zsebkönyvtár, Bp., 2000.

8. Tóth Imre: Zsidónak lenni Auschwitz után. Pont Kiadó, Bp., 2001.

9. Varga Virág, Zsávolya Zoltán (szerk.) Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20.század első felének női irodalmáról. Ráció Kiadó. Budapest, 2009. (kari könyvtár)

10. Hadas Miklós: A férfiasság kódjai. Balassi Kiadó, Budapest, 2010
vagy Hadas Miklós: A modern férfi születése. Helikon Kiadó, Budapest, 2003. (Bölcsészkar)

Prezentációra ajánlott szövegek:

1. Kertész Imre: Sorstalanság http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KERTESZ/kertesz00004_kv.html

2. Nádas Péter: Saját halál
http://dia.pool.pim.hu/xhtml/nadas_peter/Nadas_Peter-Sajat_halal.xhtml

3. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/RAKOVSZKY/
rakovszky00173_kv.html

4.Gerevich András: Férfiak. Kalligram, Pozsony, 2005.

5. Lessing, Doris: A fű dalol. Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2008.
vagy J. M. Coetzee: Alkonyvidék, Art Nouveau, 2007.

Vitára ajánlott film:

Paul Haggis: Ütközések, 2004

A tantárgy oktatása során használt eszköztár

Nincs speciális eszköztár

Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása

1.Bevezetés. Alteritás/identitás konstrukciók
2. Másság és elidegenedés kérdése a kortárs irodalomban
3. Az ellenség. Közellenség és személyes ellenség
4. A nő. (A XX. századi feminista mozgalmak tükrében)
5 Nőfigurák mássága a kortárs prózában
6. A Másság kérdése a Holocaust irodalmában
7. Alteritás és temporalitás I. A múlt idő érzékelése
8. Alteritás és temporalitás II. A személyes idő érzékelése
9. Kulturális másság I. (Faji és vallási különbségek értelmezése a gyarmatbirodalmak idején)
10. Kulturális másság II. (Faji és vallási különbségek értelmezése a posztkoloniális korban)
11. Szexuális másság(Gay& leszbikus kultúra)
12. Nyelvi másság I..(A nyelv szerepe a másság érzékelésében)
13. Nyelvi másság II. (Művészi nyelvhasználat)
14. Összegzés, kerekasztal beszélgetés, kiválasztott film elemzése

Felmérés/értékelés módja

A vizsgajegy felét egy prezentáció megtartása jelenti. A hallgatók félév végén írásbeli vizsgát tesznek. A vizsga „nyitott könyves", a hallgatók szabadon használhatják jegyzeteiket, könyveket stb.

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.