Mesteri képzés / Tantárgyak /

Civil újságírás

A TANTÁRGY ADATLAPJA
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem
1.2 Kar Politika, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
1.3 Intézet Újságírás
1.4 Szakterület Kommunikáció
1.5 Képzési szint Mesteri
1.6 Szak / Képesítés Alkalmazott médiatudományok

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Részvevő újságírás
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Sipos Zoltán
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Sipos Zoltán
2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja ex 2.7 Tantárgy típusa ob

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor
A tanulmányi idő elosztása: óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14
Vizsgák 2
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42
3.8 A félév össz-óraszáma 84
3.9 Kreditszám 6

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli • alapfokú számitógépkezelői ismeretek

5. Feltételek (ha vannak)

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
Szakmai kompetenciák C2.1. A technológia által közvetített kommunikáció elméleteinek megértése
C1.2. A kommunikációs helyzetek és a szakterület problémáinak fogalmi magyarázata
C3.2. A különböző médiumok használatából eredő sajátosságok felismerése, a csatorna és a médiatermék jellegének függvényében.
Transzverzális kompetenciák CT1. Reális megvitatasa - elméleti és gyakorlati indoklás mellett - egyes szokványos szakmai problémáknak, ezek hatékony és deontológiai megoldása érdekében


7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
Citizen Journalism: mi is az? Előadás, vita
Aktivista újságírás és/vagy objektivitás? 1. Előadás, vita
Aktivista újságírás és/vagy objektivitás? 2. Előadás, vita
A közérdekű adat fogalma, jogi háttere Előadás
Jogi eszközökkel a közérdekű adatok megszerzéséért Előadás
A közérdekű adatigénylés mint újságírói eszköz és annak korlátai 1. Előadás
A közérdekű adatigénylés mint újságírói eszköz és annak korlátai 2. Előadás
Hagyományos média és/vagy citizen journalism? 1. Előadás, vita
Hagyományos média és/vagy citizen journalism? 2. Előadás, vita
Kormányzatok válaszai a kor kihívásaira. Az open government-től a lágy cenzúráig 1. Előadás, vita
Kormányzatok válaszai a kor kihívásaira. Az open government-től a lágy cenzúráig 2. Előadás, vita
Fenntarthatóság és alternatív finanszírozási modellek 1. Előadás, vita
Fenntarthatóság és alternatív finanszírozási modellek 2. Előadás, vita

Citizen journalism: ez a jövő? Előadás, vita
Könyvészet

Radsch, Courtney C. blogja, "The Revolution Will be Blogged: New Media Cultural Configurations", 2006
Rosen, Jay: What Are Journalists For?, Yale University Press, 2001
Shirky, Clay: Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, Penguin Books, 2009. How social media can make history, TED Talks
Gillmor, Dan: We the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People, O'Reilly Media 2006
Lanier, Jaron: You Are Not a Gadget: A Manifesto, Vintage, 2011
Kovach, Bill and Rosenstiel, Tom: The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect, Three Rivers Press 2007.
Keller, Bill: Is Glenn Greenwald the Future of News? The New York Times, 2013 October 17.
Capturing Them Softly - Soft Censorship and State Capture in the Hungarian Media. Mérték Médiaelemző Műhely, 2013


8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
Szociális média és nyilvánosság. Mi változott? Vita, beszélgetés
Hol találom meg a közérdekű adatokat, és hogyan kérhetem azokat ki? 1. műhelymunka Itt szükség lesz számítógépekre és internet-kapcsolatra.
Hol találom meg a közérdekű adatokat, és hogyan kérhetem azokat ki? 2. műhelymunka Itt szükség lesz számítógépekre és internet-kapcsolatra.
Milyen történetet mesélhet egy adatsor? műhelymunka Itt szükség lesz számítógépekre és internet-kapcsolatra.
Adatok vizualizálása és kontextusba helyezése műhelymunka
Főbb médiumok: blog, vlog, podcast, közösségi média műhelymunka
Olvasóktól a közösségépítésig és a crowdsourcing-ig műhelymunka
(Adat)biztonság a kiberkorszakban műhelymunka
Könyvészet
Ghid RISE Follow the Money
Romania curata: Cererea de informatii de interes public
Philip Meyer: Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods, Rowman and Littlefield, 2002
The Centre for Investigative Journalism: Interviewing Techniques
How to Research Companies?
The Huffington Post Complete Guide to Blogging

 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

 

 

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben
10.4 Előadás Szóbeli vizsga 50.00%

10.5 Szeminárium / Labor Saját projekt 50.00%

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Alapfogalmak ismerete, az egyéni projekt kivitelezése

 

 


Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse
2015.03.10.

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató
11.03.2015.

 

2019.01.14. 20:00

Január 22. és február 5. között lehet iratkozni a februári államvizsgára

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.