Mesteri képzés / Felvételi

BBTE, ÚJSÁGÍRÁS INTÉZET

ALKALMAZOTT MÉDIATUDOMÁNYOK MESTERI PROGRAM

Az Alkalmazott médiatanulmányok mesteri képzés a kommunikáció és újságírás területén bekövetkezett átalakulások miatt került be az Újságírás szak ajánlatába.
A tanterv igazodik a hallgatók igényeihez, a kommunikáció és újságírás különféle jelenségeinek és területeinek elméleti és gyakorlati vizsgálatát tűzi ki feladatának, ezért az újságírás szakot végzett hallgatók mellett egy sor egyéb szakirányú hallgatónak is ajánlható.
Az alaptantárgyak mellett, melyek a kommunikáció történeti, hermeneutikai, antropológiai és szemantikai aspektusait vizsgálják, a képzés nagy hangsúlyt fektet az online újságírás, a multimédia és a közösségi média gyakorlatának oktatására. Ennek megfelelően a tantervben szerepelnek a Civil újságírás, Számítógép alapú újságírás és Online politikai reprezentációk, valamint angol nyelven a Webdesign és New Media Culture tárgyak. Szintén a gyakorlati oktatást szolgálja az Újságírás válságövezetekben tárgy.
Ugyanakkor a hallgatók olyan szakterületekkel is megismerkedhetnek, mint az erdélyi nyilvánosság és társadalom története, a nemzetközi jog, a kulturális értékmentés és kulturális menedzsment, diplomácia és protokoll, a jelenkori kultúra kritikai megközelítése. Emellett a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy érdeklődési körüknek megfelelően a BBTE mesteri programjainak oktatási ajánlatából is válasszanak tantárgyakat.
A mesteri program interdiszciplináris jellegéből kifolyólag az oktatói gárda számos szakterületet képvisel. Az Újságírás Intézet oktatói mellett a karon belül működő Kommunikáció és Közkapcsolatok Intézet tanárai, a BBTE Bölcsészkarának, illetve Filozófia- és Történelem Karának oktatói is tanítanak a képzés során.


Tantárgyak:

I. félév
Angolszász média története
Kutatás módszertana
New Media Culture
A nyilvánosság története
Opcionális tárgy: Webdesign vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

II. félév
Kommunikáció-antropológia
Nemzetközi jog
Újságírás válságövezetekben
Filmológia
Opcionális tárgy: Kommunikáció-hermeneutika vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

III. félév
Diplomácia és protokoll
Kultúrakritika
Online politikai reprezentációk
Az újkori Erdély társadalma
Opcionális tárgy: Kulturális értékmentés vagy Holokauszt-Gulag kompetitív martirológia vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

IV. félév

Computer-aided Journalism
Civil újságírás
Alteritás a nyilvános térben
Szakmai gyakorlat
Opcionális tárgy: Szociográfia vagy választható tárgy a BBTE mesteri programjaiból

 

Alkalmazott médiatudományok mesteri felvételi

Az őszi felvételi időszakban 25 fizetéses helyet hirdetünk meg

Beiratkozás időszaka: 2018. szeptember 10-14. (hétköznapokon 9-15 óra között)

Interjú időpontja:

 

Felvételi kritériumok:
1. Interjú - 50%
2. Az államvizsga eredménye - 50%

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

Születési bizonyítvány (fénymásolat)

Középiskolai törzskönyvi kivonat

Érettségi bizonyítvány (eredetiben)

Egyetemi oklevél vagy igazolás az egyetem elvégzéséről (eredetiben)

Törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) vagy az egyetemi oklevél melléklete (a 2018-as végzettek az egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat helyett egy igazolást fognak csatolni, melyből kiderül az államvizsga eredménye és a tanulmányi évek átlageredménye)

Nyelvvizsga bizonyítvány

2 személyi igazolvány típusú fénykép

Beiratkozási űrlap

Orvosi igazolás (a családi orvostól - "clinic sănătos" megjegyzéssel)

Személyi igazolvány (egyszerű fénymásolat)

Önéletrajz és motivációs levél

Beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

Elérhetőségek

Cím: 400132 Kolozsvár, G-ral Traian Moşoiu ut, 71 szám

Telefon: +40264-431505

Fax: +40264-406054

Részletes információk:

E-mail: info@ujsagiras.ro

 

 

 

 

2018.12.12. 22:28

A hírre kattintva megtaláljátok az idei államvizsgával kapcsolatos fontosabb információkat. A szakdolgoazat lebonyolítási tervét, és a 2019-es írásbeli záróvizsga tételeket.

2018.07.27. 11:20

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületé (MÚRE) a Szilágy megyei Kémeren szervezte éves riporttáborát július 5-8. között. Az Erdély minden szegletéből érkező közel húsz tapasztalt újságíró mellett a táborban a kötelező szakgyakorlat részeként az Újságírás, valamint a Kommunikáció és Közkapcsolatok szak három fős diákcsapata is részt vett. A szakgyakorlat célja az volt, hogy vezetőtanáraik és szakmabeliek segítségével az egyetemi hallgatók helyszíni munka során ismerjék meg a tévés munka alapjait, a filmezés munkamenetét, és riportfilmeket készítsenek a Szilágyságban élő magyar közösség mindennapjairól.

2018.05.09. 10:13

Május 14-ém és 15-én a Zsigmond Király Egyetem oktatója, Artner Annamária tart előadásokat a karon