2009 – 2012-es évfolyam /

Bottyán Terézia: Bentlakás – leányálom a rémálomban (Vélemény)

Az egyetemisták év eleji, első és örökérvényű problémája a lakóhely kiválasztása. Sokat kell keresgélni, és el kell dönteni, hogy az egyetemista ifjú (legyen az lány vagy fiú) hol él az elkövetkező egy évben: kinnlakásban vagy bentlakásban. Ha az csak ilyen egyszerű lenne... Terítéken most az a hely, ahol a legtöbb emberrel kell megosztanod életed minden kínját-baját, örömét: a diákbentlakás.

Bentlakás vagy kintlakás?
A 2009-2010-es tanév elején egy garzonért 150-200 eurót, a két szobás panellakásért pedig 200-250 eurót kértek Kolozsváron. Ez természetesen osztódik az ott lakó személyek számával, de maga a pénzösszeg igencsak égbekiáltó. Mivel ennek vállalását sokan nem engedhetik meg maguknak, a bentlakást választják.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) bentlakásai külön lakótelepet hoztak létre: a Haşdeut. Itt találunk fiú, lány és vegyes összeállítású bentlakásokat. Bentlakó viszont nem mindenkiből válhat. Bentlakást csak az igényelhet, aki állami helyet tölt be az egyetemen, akinek nagyon jó az éves átlaga, és kéri is ezt, ami annyit tesz, hogy a fakultás titkárságán kérést ad le. De még ekkor sem kap mindenki (ez természetesen fakultástól függ, van ahol kisebb a létszám, és nincs olyan sok kérés). Minden fakultáson belül van ugyanis egy bizottság (általában egy diákképviselő és a kancellár/dékánhelyettes alkotja), amely eldönti (attól függően, hogy az illető fakultás hány helyet kapott az egyetemtől az adott évben), hogy ki is kap bentlakást és ki nem. Ezek mellett van még egy külön kategória is, ahol figyelembe veszik ugyan a féléves átlagot, de fontosabb szempont a diák szociális háttere. Ezek a szociális alapon kiutalt bentlakáshelyek, amelyeket a nehéz helyzetben élő diákoknak utalnak ki (árvák, félárvák, vagy olyan családok, akiknek egy főre eső átlagjövedelme nem haladja meg a minimálbért). Aki helyet kap egy bentlakásban, annak jóval kevesebbet kell fizetnie, mint egy kinnlakásért. Így hát jogosan tevődik fel a kérdés, hogy mit is válasszon az egyszeri diák: legyen bentlakó, vagy kinnlakó?

Régi idők bentlakása
2001-ben másként festettek a BBTE bentlakásai. Nehéz vasajtón juthatott csak be az ember, és kommunista hangulatot árasztott minden. A folyosó és a lépcső a régi pöttyös beton, amit mindenki messziről megismert. A szobákban öt vaságy, ami semmihez sem hasonlítható. Egy folyosón egy konyha volt, benne egyetlen három rózsás kis gáztűzhely. A fürdőkben 4-4 zuhanyzó, melegvíz csak időközönként. Fertőtlenítés nagyon ritkán fordult elő, csak évkezdés előtt, ennek okáért bármennyire is vigyáztak a rendre a diákok, a svábbogarak legkésőbb áprilisban megjelentek. Egerekkel is lehetett találkozni néhanapján, főleg a konyhákban, a szemetesek körül. Azonban akkor is voltak bentlakók szép számban, akik diákfortéllyal széppé tudták tenni az akkori életet is.

A mai bentlakások
Most is ugyanaz a pöttyös beton fogad a bentlakás előterében. A portások szintén megvannak, őrzik a diáksereget, ők a nyugalom megtestesítői, a plazmatévék csatornaváltogatói. 2009-ben más arculata van az egész bentlakás-negyednek, hiszen sárga és naranccsárga színben pompázik minden. Egyes épületeket már évekkel ezelőtt ráncba szedtek, másokra csak idén került sor. A bentlakás falán virít az Universitatea Babeş-Bolyai Căminul 3, 5, 14, 16 stb. felirat, amivel tavaly nem találkozhatott a kedves arra járó. Egyébként a legtöbb bentlakást idén (5-ös lánybennlakás, 16-os fiúbennlakás) nem újították fel, már ami a belső meszelést illeti. A fiúknál már évekkel ezelőtt kicserélték az ajtókat, ablakokat, a lányoknál csak az ablakokat. Az ajtók ugyanazok a rozoga, nyikorgós, rossz kilincses, sárgás krémszínű ajtók, mint évekkel ezelőtt. Az ágyak viszont szerencsére már rég nem olyanok, mint rég, kellemes barna színű ágyak vannak mind a fiúknál, mind a lányoknál. Öt ágy egy háromszor 6 méteres, illetve egy négyszer 5 méteres szobában... Annak érdekében, hogy kijöjjön szobánként az öt férőhely, beiktattak lányoknál egy, fiúknál két emeletes ágyat is. A fürdőszobák ugyanolyanok, mint anyáink idejében, és ha a diáknak szerencséje van, akkor a tusolókabinnak függönye is van. Szégyen, nem szégyen, a fiúk függöny nélkül kezdték az évet. Van mosodája a bentlakásnak, nem kell ruhát sikálni, lehet automata mosógéppel mosni, méghozzá ingyen. Ez nagy segítség a diákoknak. Ami szintén óriási: a mai bentlakóknak internetük is van. Igaz, hogy a sebesség estére igencsak lecsökken (8 Mb), de nagyon jó, hogy van.

Negatívumok
A legelső: sokszor olyanok kapják meg a bentlakást, akik másnap már árulják is a helyüket. Ilyen hirdetéseket az év minden időszakában találunk. Így sokszor üzletté válik az egész bentlakásos élet.
A másik: nehéz öt embernek úgy együtt élnie, hogy egyik időnként ne zavarja a másikat. Mindenki más beállítottságú, és nem biztos, hogy ha a szobatárs hatkor kel, attól mindenki más is akkor akar. Sokszor nagyobb a vigadalom a kelleténél, ez alatt a házibulikat kell érteni, amelyek gyakran hajnalig is eltarthatnak. Ami pedig a tanulást illeti: „A tanulási időszakban rendkívül kínos bentlakónak lenni, mivel mindenki menekülni szeretne a szobából, a tanulószoba viszont kicsi ahhoz, hogy minden tanulni vágyót magába fogadjon. Sokan előre helyet foglalnak le ebben az időszakban. De az a helyzet, hogy nálunk nincs is nyitva a tanulószoba egész januárig, hogy el ne lopják a székeket. Ugyanis sokan kicserélnék a szobában lévő rossz székeiket a tanulószoba jó állapotban lévő székeire." (I. T.)

Pozitívumok
A legfontosabb pozitívuma a bentlakásnak az, hogy olcsó. A környéken megtalálható minden, amire egy diáknak szüksége lehet evés, ivás, szórakozás, sőt még tanulás szempontjából is. Jól összerázódhatnak így az emberek, megtanulnak egymástól nagyon sok dolgot. „A mi szobánk összeállítása már két éve ugyanaz. Mi hárman legalábbis. Minden év végén megbeszéljük, hogy melyik napon jöjjünk bentlakást foglalni, és akkor kérjük, hogy egy szobába lehessünk. Természetesen még kapunk két másik társat is, de mi hárman már jól összeszoktunk. Ismerjük egymást, tudjuk, hogyan kell kezelni bizonyos helyzeteket" - mondja egy harmadéves diák. „A bentlakás megtanít arra, hogy kinyisd a szád, és hogy ne hagyd a magad igazát. Önerőre kényszerít, muszáj két lábbal állj a földön." (E. S.)
Sétálsz, sétálsz a bentlakások körül, és nézelődsz. Az ablakpárkányokon befőttes üvegek sorakoznak, néha még cipők, papucsok is virítanak, na meg itt-ott feliratok egy-egy ablakon „Gabriel, hai în 37!" (Gabriel, gyere a 37-esbe) nagy szívecskékkel. Sokan azt gondolják, hogy kín bentlakásban élni. Ez nem így van. Aki eltöltött legalább egy évet ott, másképp él meg helyzeteket és emberi találkozásokat. Sok mindenre megtanít, és sok mindent megmutat, legyen az jó vagy rossz dolog. Nem jelent bezártságot. Épp ellenkezőleg: teljes szabadságot ad, hogy a diák azt kezdjen az idejével, amit csak szeretne.

Megjelent a Szabadság napilapban

2020.07.06. 13:23

2020.06.16. 20:10

A pályázat célja az volt, hogy fotókkal és rövid leíró szöveggel mutassátok meg, hogyan élitek meg a megváltozott körülményeket, hogyan telnek a napjaitok a kényszerű bezártságban.

2020.01.06. 02:39

Január 15-28. között lehet iratkozni a februári államvizsgára